ROS3D

 

Rejestracja obrazu stereoskopowego − ROS3D

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem pilotażowego konkursu Demonstrator+ zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek Rejestracja obrazu stereoskopowego, którego FINN jest liderem, otrzymał drugą lokatę z 41 wybranych projektów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 9,7 mln zł. Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorców wynosi ponad 11,5 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 14 października 2013 roku. Ze 140 wniosków na kwotę ponad 2,7 mld PLN złożonych w ramach konkursu eksperci NCBiR wybrali 41 projektów, a przyznane im dofinansowanie wynosi ponad 430 mln zł.

Konsorcjum naukowe

  • FINN Sp. z o.o. (lider, bezpośredni wykonawca badań naukowych i prac rozwojowych)
  • Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki
  • Instytut Nauki i Techniki Stipendium
  • Fundacja ISYRIUS
  • Open-RnD Sp. z o.o.

Komercjalizacja wyników Projektu – produkty CinemaVision