Ankieta

Audyt

W okresie od 13 do 23 kwietnia 2015 r. przeprowadzony został audyt zewnętrzny projektu pn. "Rejestracja obrazu stereoskopowego" - ROS3D - realizowanego przez Konsorcjum w składzie: FINN Sp. z o.o., Politechnika Łódzka, Instytut Nauki i Techniki Stipendium, Fundacja ISYRIUS oraz Open-RnD Sp. z o.o., w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego pt. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR + , współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Obligatoryjny audyt jest formalnym wymaganiem umowy o dofinansowanie po przekroczeniu 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

W opinii i sprawozdaniu z dn. 23.04.2015 r. audytora zewnętrznego Verum Doradztwo i Zarządzanie zawarto pozytywną ocenę projektu pn. "Rejestracja obrazu stereoskopowego".


Projekt ROS3D poddany został 5 niezależnym audytom zleconym przez NCBR, które odbyły się w dniach:

- 7-8 kwietnia 2015 r.,

- 4 sierpnia 2015 r.

- 6 listopada 2016 r.,

- 1 lutego 2016 r.,

- 5-8 sierpnia 2016 r.,

- 8-22 grudnia 2016 r,

- 21 sierpnia 2018 r.

Wszystkie niezależne audyty zlecone przez NCBR również przedstawiły opinię pozytywną Projektu ROS3D.