Ankieta

B + R

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – zakres, ustalenia i wnioski.

Strony udostępniają wybrane opinie, ustalenia i wnioski z przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych w poszczególnych zadaniach Projektu, a w szczególnosci:

 1. raporty z badań przemysłowych w zakresie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego (Zadanie nr 1),
 2. elementy analizy techniczno-ekonomicznej i instytucjonalno-prawnej (Zadanie nr 2),
 3. elementy dokumentacji nowej i innowacyjnej oferty biznesowej przedsiębiorców realizujących Projekt (Zadanie nr 3), obejmującej następujące elementy:
  • System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D (ROS3D) w postaci tzw. rigów oraz kontrolerów rigów – urządzeń i oprogramowania do automatyzacji ustawienia kamer i obiektywów (zainstalowanych na rigu),
  • usługi filmowania (usługi operatorskie) w zakresie produkcji filmu stereoskopowego 3D, oparte na innowacyjnym procesie wytwarzania produktów na etapie filmowania obrazu 3D,
  • usługi doradcze i techniczne w zakresie stereoskopowego osprzętu filmowego.
 4. raporty z prac rozwojowych polegających na przeprowadzeniu eksperymentalnego filmowania w warunkach rzeczywistych oraz przetestowaniu systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego opartego na wykorzystaniu przedmiotowego systemu (Zadanie nr 4),
 5. informacje techniczne dotyczące 4 instalacji demonstracyjnych (Zadanie nr 5), obejmujących prototypy rigów takich jak:
  • rig lustrzany stacjonarny (duży),
  • rig lustrzany mobilny (mały),
  • rig równoległy stacjonarny (duży),
  • rig równoległy mobilny (mały).

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.