Ankieta

Analiza techniczno-ekonomiczna

Analiza techniczno-ekonomiczna i instytucjonalno-prawna realizacji Projektu – Zadanie nr 2.

Strona udostępnia wybrane elementy analizy techniczno-ekonomicznej i instytucjonalno-prawnej realizacji Projektu, któych celem jest m.in. opracowanie technicznego studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych zaplanowanych w Projekcie.

Specyfikacja produktów składowych przedmiotowych analiz:

 1. PL Plan Projektu
 2. PF Plan Finansowy
 3. DSP Drzewo Struktury Produktów
 4. DNP Diagram Następstw Produktów
 5. OP Opisy Produktów
 6. PK Plan Komunikacji
 7. PJ Plan Jakości Projektu
 8. P2 IN Instrukcje dotyczące przygotowania i realizacji Projektu
 9. ZS Rejestr protokołów i zarządzeń KS
 10. RK Dziennik korespondencji
 11. RR Rejestr ryzyka
 12. RJ Rejestr jakości
 13. RD Rejestr dokumentacji
 14. RZ Rejestr zagadnień
 15. RB Rejestr wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych
 16. Z2.RAP Raport z analizy techniczno-ekonomicznej i instytucjonalno-prawnej

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.