Ankieta

Badania przemysłowe

Badanie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego – Zadanie nr 1.

Strona udostępnia wybrane raporty z badań przemysłowych mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowego osprzętu stereoskopowego w postaci rigów oraz algorytmów i aplikacji narzędziowych do stereoskopowego osprzętu filmowego, a także wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących procesów filmowania obrazów 3D, usług doradczych oraz technicznych w zakresie doboru i wdrożenia stereoskopowego osprzętu filmowego.

Cele szczegółowe prowadzonych badań przemysłowych:

  1. zbadanie aspektów związanych z głębią obrazu oraz ich wpływu na algorytmy, interfejsy oraz logikę aplikacji narzędziowych do sterowania stereoskopowym osprzętem filmowym zainstalowanym na rigu,
  2. ustalenie charakterystyk używanego osprzętu stereoskopowego (zarówno zalet, jak i wad) oraz zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu sterowania stereoskopowym osprzętem filmowym zainstalowanym na rigu, opracowanie bazy danych współpracującej z systemem informatycznym ROS3D,
  3. ustalenie skwantyfikowanego zakresu precyzji urządzeń wykonawczych (np. serwomechanizmów) oraz zarządzania czynnościami poprzez oprogramowanie, niezbędnego dla uzyskania efektu automatyzacji kompletu czynności konfiguracji całego zestawu osprzętu filmowego zainstalowanego na rigu, opracowanie bazy danych współpracującej z systemem informatycznym ROS3D,
  4. zbadanie metod pozyskiwania i analizy parametrów technicznych sceny (planu filmowego) niezbędnych do opracowania modelu optymalnej konfiguracji całego zestawu osprzętu filmowego zainstalowanego na rigu,
  5. zbadanie metod opracowania modelu optymalnej konfiguracji całego zestawu osprzętu filmowego zainstalowanego na rigu na podstawie projektu sceny (planu filmowego).

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.

Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiającej dotychczasowe plany zdjęciowe, podczas których badane są nowe techniki rejestracji obrazu metodą stereoskopową w standardzie 4K.

Dokumenty