Ankieta

Eksperymentalne filmowanie

Eksperymentalne filmowanie oraz testowanie systemu i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego – Zadanie nr 4.

Strona udostępnia wybrane raporty z prac rozwojowych polegających na przeprowadzeniu eksperymentalnego filmowania w warunkach rzeczywistych oraz przetestowaniu systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego opartego na wykorzystaniu przedmiotowego systemu.

Prace rozwojowe są zorganizowane na planie filmowym, w ramach którego nowe produkty i ulepszone procesy są poddane walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych, a zatem ich przedmiotem są demonstratory nowego osprzętu filmowego i narzędzi informatycznych, automatyzujących rejestrację obrazu stereoskopowego, wytworzone w Zadaniu nr 5.

Cele szczegółowe prowadzonych prac rozwojowych:

 1. Zebranie, sklasyfikowanie, udokumentowanie i zarchiwizowanie pomiarów, ankiet (wywiadów, opinii) dotyczących przeprowadzonych testów i walidacji.
 2. Nabycie wiedzy i umiejętności przez kadrę konsorcjanta realizującego zadanie, posługiwania się stosowanymi technikami testowania i walidowania produktów ROS3D.
 3. Weryfikacja niżej wymienionych tez:
  • Większość czynności parametryzowania osprzętu do filmowania stereoskopowego można zautomatyzować pod warunkiem uzyskania bardzo dużej precyzji urządzeń wykonawczych (np. serwomechanizmów) oraz zarządzania czynnościami poprzez oprogramowanie.
  • Do uzyskania wysokiej jakości filmowanego materiału 3D niezbędne jest spełnienie przynajmniej następujących wymagań: powtarzalności całej konfiguracji wielu różnych parametrów, precyzji zmian wartości danego parametru, krótkiego czasu zmiany wartości danego parametru oraz całej konfiguracji wszystkich wymaganych parametrów, szczegółowa znajomość charakterystyk używanego osprzętu (zarówno zalet jak i wad) oraz zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
  • Kontrola informatyczna może zautomatyzować nadzór i skutecznie eliminować ludzkie błędy i długi czas wykonywania m. in. czynności w zakresie ustawienia: kamer (tzw. baza i konwergencja) oraz obiektywów (ostrość, przesłona, ogniskowa).
  • Skuteczność algorytmów analizy obrazu jest w stanie zagwarantować stereograficzną jakość rejestrowanego obrazu 3D, bez konieczności angażowania wielu dodatkowych osób na planie filmowym do bieżącej kontroli uzyskiwanych efektów.
  • Specjalistyczne narzędzia informatyczne (algorytmy), użyte w procesie parametryzowania osprzętu filmowego, są niezbędne do uzyskania wymaganej jakości materiału wizualnego 3D, przy zachowaniu kosztów zapewniających konkurencyjność produktów.

Plan testów zakłada w szczególności różnorodność:

 1. gatunków filmowych / form filmowych,
 2. standardu technicznego produkowanego materiału filmowego,
 3. charakterystyki sceny.

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.