Ankieta

Prototypy – instalacje domonstracyjne

Prace rozwojowe w zakresie wytworzenia demonstratorów nowego osprzętu filmowego i narzędzi informatycznych – Zadanie nr 5.

Strona udostępnia wybrane informacje techniczne dotyczące 4 instalacji demonstracyjnych, obejmujących prototypy, powstałe na podstawie wyników uzyskanych w Zadaniach nr 1, 2 i 3, testowane na bieżąco w Zadaniu nr 4.

Przedmiotowe prototypy stanowią 4 odmienne konstrukcje rigów z uwagi na planowany sposób wykorzystania (różny charakter planu filmowego):

  1. ROS.RL1 rig lustrzany stacjonarny ( duży) – przeznaczony do każdego typowego planu filmowego, z bazą stereo regulowaną w granicach od 0 cm do 10 cm.
  2. ROS.RL2 rig lustrzany mobilny (mały) – przeznaczony do rejestracji materiału reportażowego, przy założeniu konieczności częstej i szybkiej zmiany pozycji operatora, do filmowania z powietrza (m. in. przy użyciu sterowców, modeli helikopterów itp.),
  3. ROS.RR1 rig równoległy stacjonarny (duży) – przeznaczony do filmowania rozległych przestrzeni (krajobrazów, przyrody), z bazą stereo regulowaną w granicach od 16 cm do 200 cm.
  4. ROS.RR2 rig równoległy mobilny (mały) – przeznaczony do rejestracji materiału przy założeniu konieczności częstej i szybkiej zmiany pozycji operatora (przy konieczności pracy w trudnym i niedostępnym terenie), do filmowania z powietrza (m. in. przy użyciu sterowców, modeli helikopterów itp.), z bazą stereo regulowaną w granicach od 10 cm do 50 cm.

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.