Ankieta

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu stereoskopowego – Zadanie nr 3.

Strona udostępnia wybrane elementy dokumentacji, będącej rezultatem prac rozwojowych mających doprowadzić do stworzenia nowej i innowacyjnej oferty biznesowej przedsiębiorców realizujących Projekt, obejmującej następujące elementy:

 1. System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D (ROS3D) w postaci tzw. rigów oraz kontrolerów rigów – urządzeń i oprogramowania do automatyzacji ustawienia kamer i obiektywów (zainstalowanych na rigu),
 2. usługi filmowania (usługi operatorskie) w zakresie produkcji filmu stereoskopowego 3D, oparte na innowacyjnym procesie wytwarzania produktów na etapie filmowania obrazu 3D,
 3. usługi doradcze i techniczne w zakresie stereoskopowego osprzętu filmowego.

Struktura produktowa nowej oferty:

 1. ROS.KR Kontroler riga
 2. ROS.OK Oprogramowanie klienta
 3. ROS.OS Oprogramowanie serwera
 4. ROS.RL Rig lustrzany
  • ROS.RL1 Rig lustrzany stacjonarny (duży)
  • ROS.RL2 Rig lustrzany mobilny (mały)
 5. ROS.RR Rig równoległy
  • ROS.RR1 Rig równoległy stacjonarny (duży)
  • ROS.RR2 Rig równoległy mobilny (mały)
 6. ROS.US Usługi filmowania (operatorskie)
 7. ROS.UDiT Usługi doradcze i techniczne

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.