Ankieta

Konkurs dla kadry badawczej i technicznej

Nabór kadry badawczej i technicznej prowadzony jest w trybie ciągłym przez cały okres Projektu ROS3D.

Opis

Data publikacji: 01.12.2013 r.

W związku z realizowanym Projektem pt. „Rejestracja obrazu stereoskopowego” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej „DEMONSTRATOR+” prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej, wszechstronnie zorientowanej w dziedzinie:

  • automatyki,
  • elektroniki,
  • informatyki,
  • fizyki stosowanej w aspektach obrazów 3D.

Kolejnym obszarem współpracy mogą być procedury organizacyjne i techniczne produkcji filmu z uwzględnieniem specyfiki obrazów stereoskopowych, realizowane przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych.

Czas realizacji projektu planowany jest na 28 miesięcy – od 2013.12.01 do 2016.03.31.

Swoją kandydaturę należy składać poprzez wypełnienie dokumentu ROS3D CV projektowe oraz ROS3D Dane do umowy , a następnie przesłanie ich na adres e-mail: dkonieczna@finn.pl

Charakter projektu (duża różnorodność i wielodziedzinowość prac, czas realizacji, naprzemienność czynności) preferuje formę umów cywilnoprawnych.

Dokumenty