Ankieta

O projekcie

Podstawowe informacje na temat założeń Projektu ROS3D.

Badania przemysłowe metod analizy obrazu stereoskopowego 3D, zintegrowane z pracami rozwojowymi w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu 3D, udowodnią poprawność przyjętych założeń tworzenia nowych produktów dzięki wytworzonym demonstratorom i przeprowadzonym testom w warunkach rzeczywistych.

Powstaje nowy System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D oparty o polskie know-how i konkurencyjny w skali światowej, odpowiadający na popyt dynamicznie rozwijającego się rynku filmowych produktów 3D w standardzie 4K.

Zakończona powodzeniem komercjalizacja wyników Projektu wynika z uzyskania wysokiej jakości osprzętu filmowego, algorytmów i aplikacji narzędziowych do stereoskopowego osprzętu filmowego oraz kompleksowości filmowych usług operatorskich (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi. Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej „DEMONSTRATOR+”, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
Czas realizacji Projektu planowany jest na 28 miesięcy – od 2013.12.01 do 2016.03.31.