Ankieta

Cele projektu

Informacja o najważniejszych celach Projektu ROS3D.

Głównym celem Projektu jest zbudowanie komercyjnej oferty przedsiębiorców uczestniczących w konsorcjum naukowym, opartej o polskie know-how i konkurencyjnej co najmniej w skali krajowej, na którą złożą się następujące elementy:

  • nowy i innowacyjny System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D (ROS3D) w postaci tzw. rigów oraz urządzeń do automatyzacji ustawienia kamer i obiektywów, licencji algorytmów i aplikacji narzędziowych do stereoskopowego osprzętu filmowego,
  • usługi filmowania (usługi operatorskie) w zakresie produkcji filmu stereoskopowego 3D, oparte na innowacyjnym procesie wytwarzania produktów na etapie filmowania obrazu 3D, wykorzystującym system ROS3D,
  • usługi doradcze i techniczne w zakresie stereoskopowego osprzętu filmowego.

  Mierniki przyjęte dla pomiaru poszczególnych celów Projektu:

  • opracowanie 1 kpl. Dokumentacji technicznej studium wykonalności na potrzeby prac rozwojowych,
  • opracowanie 1 kpl. Dokumentacji technicznej Systemu automatyzacji rejestracji obrazu 3D (ROS3D),
  • opracowanie 1 kpl. Dokumentacji technicznej, funkcjonalnej i organizacyjnej procesu świadczenia usług operatorskich, doradczych i technicznych,
  • wytworzenie 4 zestawów demonstratorów instalacji nowego systemu ROS3D,
  • opublikowanie wyników testów dotyczących technik 3D, algorytmów, aplikacji i demonstratorów w 3 etapach oraz ich zaprezentowanie na zorganizowanych w Projekcie 3 konferencjach naukowo-technicznych – w 13, 19, 25 miesiącu realizacji Projektu.