Ankieta

Etapy i okres realizacji Projektu

Etapy i okres realizacji Projektu ROS3D.

Projekt podzielono na 3 etapy z uwagi na długi czas (28 miesięcy) realizacji zaplanowanego cyklu badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • 1 etap (13 miesięcy) od 2013.12.01 do 2014.12.31
 • 2 etap (6 miesięcy) od 2015.01.01 do 2015.06.30
 • 3 etap (9 miesięcy) od 2015.07.01 do 2016.03.31

Niżej wymienione zadania będą zrealizowane w trakcie każdego etapu:

 • Zadanie nr 1. Badanie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego – badania przemysłowe wykonują JN: PŁ i Stipendium oraz PM: FINN, Open-RnD, Isyrius.
 • Zadanie nr 2. Analiza techniczno-ekonomiczna i instytucjonalno-prawna realizacji Projektu – Zadanie wykona JN Stipendium i PM FINN.
 • Zadanie nr 3. Prace rozwojowe w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu stereoskopowego – wykonują JN PŁ oraz PM: FINN i Open-RnD.
 • Zadanie nr 4. Eksperymentalne filmowanie oraz testowanie systemu i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego – prace rozwojowe wykonają JN Stipendium oraz PM Isyrius.
 • Zadanie nr 5. Prace rozwojowe w zakresie wytworzenia demonstratorów nowego osprzętu filmowego i narzędzi informatycznych – wykonają JN Stipendium oraz PM Isyrius i FINN.

Projekt podzielono na 3 etapy z uwagi na długi czas (28 miesięcy) realizacji zaplanowanego cyklu badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • 1 etap (13 miesięcy) od 2013.12.01 do 2014.12.31

 • 2 etap (6 miesięcy) od 2015.01.01 do 2015.06.30

 • 6 etap (9 miesięcy) od 2015.07.01 do 2016.03.31

Niżej wymienione zadania będą zrealizowane w trakcie każdego etapu:

 • Zadanie nr 1. Badanie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego – badania przemysłowe wykonują JN: PŁ i Stipendium oraz PM: FINN, Open-RnD, Isyrius.

 • Zadanie nr 2. Analiza techniczno-ekonomiczna i instytucjonalno-prawna realizacji Projektu – Zadanie wykona JN Stipendium i PM FINN.

 • Zadanie nr 3. Prace rozwojowe w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu stereoskopowego – wykonują JN PŁ oraz PM: FINN i Open-RnD.

 • Zadanie nr 4. Eksperymentalne filmowanie oraz testowanie systemu i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego – prace rozwojowe wykonają JN Stipendium oraz PM Isyrius.

 • Zadanie nr 5. Prace rozwojowe w zakresie wytworzenia demonstratorów nowego osprzętu filmowego i narzędzi informatycznych – wykonają JN Stipendium oraz PM Isyrius i FINN.