Ankieta

Konsorcjanci

Wykaz konsorcjantów Projektu ROS3D.
  • FINN Sp. z o.o. (FINN) – w roli przedsiębiorcy, LIDER, www.finn.com.pl,
  • Fundacja Isyrius (Isyrius) – w roli przedsiębiorcy, www.isyrius.com,
  • OPEN-RnD Sp. z o.o. (OPEN-RnD) – w roli przedsiębiorcy, www.openrnd.pl,
  • Politechnika Łódzka (PŁ) – w roli jednostki naukowej, zgodnie z    definicją art. 2 pkt 9 ppkt a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 r. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.), www.dmcs.pl,
  • Instytut Nauki i Techniki Stipendium (Stipendium) – w roli jednostki naukowej, zgodnie z definicją art. 2 pkt 9 ppkt f) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 r. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.), www.stipendium.pl.