Ankieta

Promocja, zdjęcia, filmy

Narzędzia promocyjne projektu ROS3D

Promocja Projektu Rejestracja obrazu stereoskopowego 3D skoncentrowana jest na przekazaniu Państwu jak najszerszej informacj o działaniach konsorcjantów Projektu.

Podstawowym źródłem komunikacji jest serwis www.ros3d.finn.pl, który zawiera wszystkie informacje o Projekcie i jego celach, informacje o badaniach realizowanych w ramach ROS3D oraz aktualności poświęcone bieżącym działaniom konsorcjantów. Na stronie znajduje się także galeria zdjęć oraz filmów dokumentujących realizację Projektu.

Swoje kanały komunikacji internetowej posiadają także konsorcjanci. Strony internetowe, które wspominają m.in. o ich działaniach przy konstruowaniu rigów i ich usprzętowienia, posiadają m.in. Instytut Nauki i Techniki Stipendium oraz Fundacja Isyrius.

Podmioty te korzystają także z innych form komunikacji, którymi są kanał filmowy youtube.com Instytutu Stipendium oraz Fundacji Isyrius. Obaj partnerzy przekazują najważniejsze informacje za pomocą portalu społecznościowego Facebook – pod nazwami Stipendium oraz Isyrius.

Z Projektem i jego efektami będzie można zaznajomić się także podczas trzech konferencji naukowo-technicznych – w 13, 19, 25 miesiącu realizacji Projektu. Będzie można zapoznać się na nich z wynikami testów dotyczących technik 3D, algorytmów, aplikacji i demonstratorów w 3 etapach.

Z kadrą naukowo-badawczą projektu spotkać można się także podczas planów testowych, zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w planach Projektu. Wszystkie warunki współpracy opisane zostały na stronie ROS3D w zakładce Konkurs dla kadry.

Ważnym spotkaniem zainteresowanych Projektem ROS3D oraz kadry naukowo-badawczej będą targi sprzętu filmowego IBC w Amsterdamie – największe targi tego rodzaju na świecie.

 

***

Zapraszamy do przeczytania artykułów w serwisie INN Poland nt. systemu CinemaVision, w ramach którego komercjalizowane są wyniki Projektu ROS3D:

  • 08.09.2015 r.

"Tańsze i lepsze filmy 3D z Polski? Niebawem będzie to możliwe dzięki systemowi CinemaVision"

  • 18.11.2015 r.

"Polacy tworzą nowy system rejestracji obrazu stereoskopowego 3D. NCBR wsparło go kwotą 10 mln zł"

 

***

Informacje na temat Projektu ROS3D oraz systemu CinemaVision pojawiły się również w cyklu audycji  "Innowacje w Toku" Radia TOK FM:

Dokumenty