Ankieta

Filmy

Prezentowane filmy przedstawiają dotychczasowe realizacje, podczas których badane są nowe techniki rejestracji obrazu metodą stereoskopową w standardzie 4K.

Opis

Prezentowane filmy pochodzą z następujących planów filmowych:

  • Gladiatorzy i Wyścigi Rydwanów w Buczku;
  • Plan filmowy w hali produkcyjnej firmy Opus Film;
  • Rejestracja spektaklu "Opowieści o szczęściu" w Teatrze Szwalnia;
  • Plany zdjęciowe filmu promocyjno-instruktażowego systemu CinemaVision;
  • Plany zdjęciowe filmu promocyjnego portalu visitlodzkie.pl.

Filmy promocyjne

Film promocyjny systemu CinemaVision 2D UHD (2 min)Film promocyjny systemu CinemaVision 3D UHD (2 min)
CinemaVision Mirror Rig Wideoprzewodnik (CV.MR.VT1 PL) (13 min)CinemaVision Mirror Rig Tutorial (CV.MR.VT1 EN) (13 min)
CinemaVision Camera Calibrator Wideoprzewodnik (CV.CC.VT1 PL) (8 min)CinemaVision Camera Calibrator Tutorial (CV.CC.VT1 EN) (8 min)
CinemaVision Image Analyser Wideoprzewodnik (CV.IA.VT1 PL)CinemaVision Image Analyser Tutorial (CV.IA.VT1 EN) (4 min)
CinemaVision Field Desk Wideoprzewodnik (CV.FD.VT1 PL) (4 min)CinemaVision Field Desk Wideoprzewodnik (CV.FD.VT1 EN) (4 min)
Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (5 min)Opowieści o szczęściu - Making Of 2D FHD (3 min)
Plan filmowy w studiu filmowym w Łodzi - Making of (3 min)Test kamery Phantom Flex4K
Plan zdjęciowy w Buczku „Gladiatorzy i Filmowcy" - Making of (2 min)Plan zdjęciowy w Buczku „Technika i technologia 3D” – Making of
Poznaj historię województwa łódzkiego na szlaku kulturowym 3D (5 min)Konferencja MIXDES 2015 - Making Of Timelaps 2D FHD (3 min)
Film promocyjny portalu visitlodzkie.pl (Historia) 3D SBS UHD (5 min)Film promocyjny portalu visitlodzkie.pl (Turystyka) 3D SBS UHD (5 min)