Ankieta

Ogłoszenie o postępowaniu nr ROS3D K06/2015 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Usługa audytu zewnętrznego Projektu

Opis

Postępowanie Zakończone
W dniu 11.02.2015 r. została podpisana umowa na zamówienie pn . Usługa audytu zewnętrznego Projektu.
Wykonawca:
VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk, 40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 90/145

Data publikacji: 13.01.2015 r.

Wyciąg z Zapytania ofertowego nr ROS3D K06/2015 na realizację zamówienia pn. „Usługa audytu zewnętrznego Projektu”.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.01.2015 r. do godz. 10:30 na adres: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.

  2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.

  3. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2015 r.

  4. Kryteria wyboru: 100%

Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień

Dokumenty