Ankieta

Zapytanie ofertowe nr ROS3D K07/2014

Usługi techniczne i konsultacje dotyczące prac rozwojowych oraz testowania systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu 3D

Opis

Postępowanie Zakończone

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. „Usługi techniczne i konsultacje dotyczące prac rozwojowych oraz testowania systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu 3D” złożonej przez Oferenta:

Treksoft Robert Jaros, 95-200 Pabianice, ul. Dobra 1A

Data publikacji: 13.11.2014r.

Wyciąg z Zapytania ofertowego nr ROS3D K07/2014 na realizację zamówienia pn. „Usługi techniczne i konsultacje dotyczące prac rozwojowych oraz testowania systemu ROS3D i procesu rejestracji obrazu 3D”:

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27.11.2014 r. do godz. 10:30 na adres: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.

  2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.

  3. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

  4. Kryteria wyboru: 100%
Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień

Dokumenty